Evaluatieformulier: opleiding edelsmeden Academie voor Edelsmeden Ben van Helden

Naam van de cursus.

 Basisopleiding / beroepsopleiding / workshop / introductieles.

Naam instelling waar de cursus/training gegeven werd

 Academie voor Edelsmeden Ben van Helden te Zeist

Cursusdata

 

Naam deelnemer(ster) (niet verplicht

 

Naam docent

 Ben van Helden

De inhoud van de cursus

Wat is je waardering voor de inhoud van de cursus/training?

-2 -1 0 +1 +2

Is deze inhoud bruikbaar voor je praktijk?

-2 -1 0 +1 +2

Suggesties voor de inhoud van de cursus

-
-

De wijze waarop de cursus door de docent gegeven werd

Was de overdracht helder en duidelijk?

-2 -1 0 +1 +2

Was er voldoende variatie in de lesstof ?

-2 -1 0 +1 +2

Hoe was de presentatie door de trainer?

-2 -1 0 +1 +2

Hoe was de wisselwerking van de trainer met de groep?

-2 -1 0 +1 +2

Hoe kwam de motivatie van de trainer over?

-2 -1 0 +1 +2

Suggestie voor de manier van doceren/trainen

-
-

Mening over de aangeboden theorie.

Werd de inhoud van de cursus in het lesprogramma helder gepresenteerd?

-2 -1 0 +1  +2

Hoe was de indeling van de reader/cursusmap?

-2 -1 0 +1 +2

Suggesties voor de reader/cursusmap

-
-

Overige opmerkingen met betrekking tot de opleiding/cursus

-
-

Hartelijk dank voor uw evaluatie!