Lesgeld 
Lesdagen
Lesgeld
Introductieles
Leerlingen
Meesterstukken
Het lesgeld is voor 30 lessen per jaar van september tot juli. Je betaalt per half jaar of per jaar. Eerste deel voor augustus en het tweede deel voor februari. De Academie voor Edelsmeden van Helden is erkend is door de CRKBO en je betaalt daardoor geen BTW.

Er zijn geen bijkomende kosten behalve aanschaf van (edel)metalen en edelstenen. Bij de beroeps opleiding zijn er kosten voor gereedschap en materiaal. Wij leveren zeer bewust geen gereedschapspakketen omdat we niet de indruk willen wekken daar winst uit te halen of partijdig te zijn. Het behoort tot het leerproces dat elke leerling dat zelf doet.

Voor de afspraken over lesgeld kunt je het huishoudelijk reglement raadplegen.

Wij zijn een particuliere opleiding. Daardoor zijn wij ongebonden en werken zonder dubbele bodem of belangenverstrengeling. Eerlijk, duidelijk en oprecht. Kwaliteit is ons uitgangspunt.

Alle cursussen zijn inclusief gebruik atelier en gereedschap, lesprogramma en koffie / thee zonder bijkomende kosten. Materiaal voor het lesprogramma ook inbegrepen, uitgezonderd edelmetaal en edelstenen.

Afstuderen
Afstuderen doe je tijdens je beroeps opleiding, dan zijn er geen extra kosten behalve voor het afstudeerfeest. De bijdrage is € 50,-.

Afstuderen na je opleiding in het atelier kan ook. Dan is er sprake van een afstudeer-traject. Je kunt tijdens het afstudeertraject op de dinsdagmiddag komen als daar plek is. Lesgeld is afhankelijk van het aantal lessen.


Introductieles: € 89,- per persoon
Deze les is op een zaterdag en begint om 10.30u. Meestal zijn we voor 17.00u klaar. Je krijg een heerlijke lunch aangeboden. Deze dag is inclusief zilver maar exclusief edelstenen.

Workshop: € 399,- voor vier dagen.
De workshop van vier dagen wordt in de zomermaanden gehouden en is van dinsdag tot en met vrijdag, van 11.00u tot 16.00u.

Basisopleiding: € 990,- per jaar.
Lessen zijn op dinsdagmorgen of middag. Je kunt twee keer € 495,- betalen of je stapt in voor de resterende lessen. Het is ook mogelijk om de morgen- en middaggroep samen te bezoeken. Lesgeld is dan € 1880,-. (twee keer € 940,-)

Beroepsopleiding € 2984,- per jaar.
De lesdagen zijn op woensdag, donderdag of vrijdag. Je komt één dag per week. Materiaal voor het lesprogramma is inbegrepen, exclusief zilver en edelstenen. Je betaalt twee keer €1492,-.

Lesdagen, tijden en lesgeld (jaar) overzicht 2017:

Dinsdag, basis 10.00-12.30€ 990,-
Dinsdag, basis13:30-16:00€ 990,-
Woensdag, beroeps 10:00-16.00€ 2984,-
Donderdag, beroeps 10.00-16.00€ 2984,-
Vrijdag, beroeps  10.00-16.00€ 2984,-
 

De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en heeft een onderwijserkenning van de CRKBO en CPIO. Wij zijn aangesloten bij: VGZ, BBK en de BOK. Copyright © 1996-2017. Alle rechten voorbehouden.