Disclaimer
Condorclub Holland® en "Bens Bikes" is een product van Ben van Helden. Al het werk van Ben van Helden wordt beschermd door de Stichting Beeldrecht te Amsterdam. Alle informatie op deze site is bedoeld voor persoonlijk en niet commercieel gebruik en dient slecht als voorlichting en informatieverstrekking.

Elke vorm van publicatie van, een deel van, de inhoud van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ben van Helden is verboden. De aangeboden informatie op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk, maar Ben van Helden geeft hiervoor geen garanties.

Ben van Helden aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden op welke manier dan ook. Condorclub Holland® is een geregistreerd handelsmerk van Atelier edelsmid Ben van Helden® Voor misbruik en oneigenlijk gebruik van de naam kunnen we geen verantwoording nemen.


Condorclub Holland® and "Bens Bikes" is a product of Ben van Helden.
All his work is protected. Copyright © 1999-2015 
All information on this site of the CONDORCLUB HOLLAND® and BENS BIKES is only for personal and non-commercial use. You have to ask permission to use something.
We take no resposebility of non-correct information.
 

 Copyright 1999-2015