Lesdagen
Lesgeld
Introductieles
leerlingen
meesterstukken
Afstudeertraject
Het afsluitende project is het maken van een afstudeerplan en meesterstuk. Doel is dat, naast de vakinhoudelijke kant, de deelnemer een groei doormaakt in zelfstandigheid en individualiteit. Het presenteren van het meesterstuk met afstudeerplan vormt de afsluiting van de opleiding tot Meester-Edelsmid.

Afstudeerplan/boek
In het afstudeerplan / boek wordt de keuze van het ontwerp en uitwerking voor het meesterstuk onderbouwd en gepresenteerd. In het plan staat de uitgebreide beschrijving van het meesterstuk en de persoonlijke overwegingen. Het is een technisch document, op zichzelf een ontwerp en wordt betrokken bij de eindbeoordeling. Het dient de bevlogenheid over het gekozen onderwerp over te brengen en te overtuigen over de gekozen aanpak. Met het plan toont de deelnemer(ster) aan in staat te zijn om op basis van vakinhoudelijke ontwikkelingen en persoonlijke fascinaties een ontwerp te bepalen en uit te voeren. Het plan dient te bestaan uit een drukwerk met daarin tekeningen, foto’s van modellen en/of proefstukken op A4 formaat. Een kopie blijft op de academie.

Presentatie
Het Meesterstuk kan gepresenteerd worden op de feestelijke bijeenkomst na de beoordeling. De presentatie mag worden ondersteund door digitale visualisaties of een model. De presentatie van de sieraden wordt op de academie en de site zichtbaar gemaakt. Op een zondag na de beoordeling is er een feestelijke bijeenkomst waarin het certificaat uitgereikt wordt en het meesterwerk met het afstudeerplan tentoongesteld en gepresenteerd wordt.

Meesterstuk
Op basis van het afstudeerplan wordt een authentiek en origineel meesterstuk gemaakt waarin de beheersing van de technieken wordt getoond. Essentieel is dat de uitvoerder laat zien greep te hebben op de verschillende stappen in het productie-proces. Deelnemer(ster) zal in dit sieraad aantonen op effectieve wijze bepaalde technische- en vormonderzoeken te hebben gedaan. Het moet overtuigen in de keuze voor bepaalde technieken. Het authentieke sieraad dient van esthetische kwaliteit te zijn en in een hogere prijsklasse vallen. Het meesterstuk dient de deelnemer in staat te stellen zich op meerdere technische vlakken te bewijzen en ligt binnen het kader van de beroepsopleiding edelsmeden.

Eindbeoordeling
De eindbeoordeling gebeurt één maal per jaar door een commissie die is samen-gesteld uit de docenten en externe deskundigen.

Afspraken
Afstuderen moet binnen zes maanden na het behalen van certificaat vijf. Het is ook mogelijk om wekelijks op de academie te komen en af te studeren.

Het Meesterstuk kan uiterlijk 14 dagen voor de beoordeling besproken worden met de docent zodat er eventueel nog aanpassingen gemaakt kunnen worden indien nodig.
Binnen deze 14 dagen kan de afstudeerdag niet meer afgezegd worden en dient het werkstuk te worden ingeleverd. Mocht de beoordeling negatief uitvallen dan is er één herkansing mogelijk.
 Alle materiaalkosten voor het Meesterstuk zijn voor rekening van de deelnemer(ster). Het kan zijn dat er extra kosten verbonden zijn aan extra lessen of het eindfeest.
 


De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en heeft een onderwijserkenning van de CRKBO en CPIO. Wij zijn aangesloten bij: VGZ, BBK en de BOK. Copyright © 1996-2018. Alle rechten voorbehouden.