Afstudeertraject
Om af te studeren maak je een aftudeerplan en een meesterstuk. Doel is dat, naast de vakinhoudelijke kant, de deelnemer een groei doormaakt in zelfstandigheid en individualiteit. Het presenteren van het meesterstuk met afstudeerplan vormt de afsluiting van de opleiding tot Meester-Edelsmid op de Academie voor Edelsmeden in Zeist.

Afstudeerplan/boek
In het afstudeerplan/boek (op A4 formaat) wordt de keuze van het ontwerp en uitwerking voor het meesterstuk onderbouwd en gepresenteerd. In het plan staat de uitgebreide beschrijving en foto's van het meesterstuk en de persoonlijke overwegingen. Het is een technisch document, op zichzelf een ontwerp en is deel van de eindbeoordeling. Het dient de bevlogenheid over het gekozen onderwerp over te brengen en te overtuigen over de gekozen aanpak. Met het plan toont de deelnemer(ster) aan in staat te zijn om, op basis van vakinhoudelijke ontwikkelingen en persoonlijke fascinaties, een ontwerp te bepalen en uit te voeren. Het plan dient te bestaan uit een boek met daarin schetsen, tekeningen, foto’s van modellen en/of proefstukken op A4 formaat. Een kopie blijft op de academie na de beoordeling.

Meesterstuk
Op basis van het afstudeerplan wordt een authentiek en origineel meesterstuk gemaakt waarin de beheersing van de technieken wordt getoond. Essentieel is dat de uitvoerder laat zien grip te hebben op de verschillende stappen in het productieproces en het ontwerpen.
Deelnemer(ster) zal in dit sieraad  of collectie aantonen op effectieve wijze technische- en vorm onderzoeken te hebben gedaan. Het moet overtuigen in de keuze voor bepaalde technieken. De authentieke sieraden dienen van esthetische kwaliteit te zijn en in een hogere prijsklasse te vallen. Het meesterstuk dient de deelnemer in staat te stellen zich op meerdere vlakken te bewijzen en ligt binnen het kader van de beroepsopleiding edelsmeden.

Materiaalkosten voor het meesterstuk zijn voor rekening van de deelnemer(ster). Het kan zijn dat er extra kosten verbonden zijn voor extra lessen als dat nodig is en het afstuderen kost dit jaar (2021) € 198,-.

Eindbeoordeling
De eindbeoordeling gebeurt één keer per jaar, in juni, door een commissie die is samengesteld uit de docenten en twee of drie externe deskundigen.

Afstuderen doe je binnen zeven maanden na het behalen van certificaat vijf en je laatste lesdag en is meestal in juni.

Mocht de beoordeling negatief uitvallen dan is er een herkansing mogelijk.

Presentatie

De presentatie wordt op de academie en de site zichtbaar gemaakt. We hopen dit jaar een eindexpositie te organiseren. 

Kijk voor de meesterstukken nog even op de pagina daarvoor.
 


De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en is ingeschreven in het register van de CRKBO. Wij zijn aangesloten bij: de Federatie Goud- en Zilver, BBK en de BOK. Copyright © 1996-2021. Alle rechten voorbehouden.