Versie mei 2017
 
Copyright is een onderwerp waar je tijdens en na de opleiding  veel te mee maken krijgt. Als je eenmaal als zelfstandig edelsmid werkzaam bent is het iets dat je goed in de gaten moet houden. Een patent op een ontwerp is een dure zaak dus doet bijna niemand dat. Wel kun je afbeeldingen van je werk goed beschermen. Je kunt je aansluiten bij Pictoright bijvoorbeeld en een goed archief bijhouden. Zet op al je foto's je naam en datum. Onder copyright van de Academie voor Edelsmeden van Helden valt het publiceren van tekst, beschrijvingen, afbeeldingen en video’s van werkstukken op internet of uitgaven op papier.
 
Wat kan wel en wat kan niet onder het copyright bij de academie?

De rechten op alle ontwerpen en uitvoeringen daarvan, in de ruimste zin van het woord, gemaakt in het atelier, uit het lesprogramma en onder begeleiding van de docent berusten bij de docenten.

Het is niet toegestaan om foto's van (het maken van) werkstukken of afgeleiden daarvan uit het lesprogramma te publiceren.
De tekst (of delen hiervan) van het lesprogramma mogen niet op internet of op een andere manier gepubliceerd worden.  Op de inhoud van het lesprogramma berust copyright. Verspreiden, kopiëren en gebruik op een andere cursus of opleiding zijn niet toegestaan. Afbeeldingen van de ontwerpen van Ben van Helden zijn beschermd door de stichting "Pictoright" en mogen niet zonder zijn schriftelijke toestemming worden gebruikt. Niets mag openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de docenten.

Lesprogramma


De lesboeken blijven eigendom van de academie en worden aan u gegeven in bruikleen. Verkoop en gebruik in andere lessituaties is niet toegestaan. Als je het niet meer gebruikt wordt teruggave op prijs gesteld. Bij voortijdige beëindiging van de opleiding moet het weer ingeleverd worden. Lees nog even de disclaimer op de site. Bij het niet nakomen van deze afspraken, ook na de opleiding, kan er via de stichting Pictoright een naheffing volgen. Mobiele telefoons, smartphones, laptops en tablets dienen tijdens de lessen uit te zijn en in de tas (kast) of jas (kapstok) te blijven. Geluid- en beeldopnamen mogen in het atelier alleen met instemming van alle betrokkenen en docenten gemaakt worden.
Wat mag wel, de uitzonderingen:
Afbeeldingen van eindresultaten (dus niet de productiefase) van de volgende werkstukken mogen worden gepubliceerd onder voorwaarden:

Architectuuropdracht, knikkeropdracht, chatonring, kamonopdracht, tordeersieraad, Ei-opdracht, tangram, complementaire manchetknopen/oorhangers, Carrick Fergus en het meesterstuk.
 
Voorwaarde is dat onderstaande tekst duidelijk leesbaar óp de foto of video is aangebracht, niet buiten het foto/beeldvlak.
 
“Copyright Academie voor Edelsmeden Ben van Helden.”
 
Andere werkstukken, sieraden en vrij werk die niet op de Academie voor Edelsmeden zijn gemaakt, maar wel beoordeeld en besproken zijn door de docenten vallen ook onder het copyright. Indien er toestemming voor publicatie wordt gegeven moet op de foto duidelijk leesbaar de tekst zijn:
 
“m.m.v. de Academie voor Edelsmeden Ben van Helden”.
 
Afbeeldingen van het meesterstuk mogen de dag na de diploma-uitreiking worden gepubliceerd onder dezelfde voorwaarden als boven beschreven.

 

De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en heeft een onderwijserkenning van de CRKBO en CPIO. Wij zijn aangesloten bij: VGZ, BBK en de BOK. Copyright © 1996-2018. Alle rechten voorbehouden.