Copyright
Tijdens en na de opleiding  krijg je  hier veel te mee maken. Als je eenmaal als  edelsmid werkt is het iets dat je goed in de gaten moet houden. Een patent op een ontwerp is een dure zaak dus doet niemand dat. Wel kun je afbeeldingen van je werk goed beschermen. Je kunt je aansluiten bij Pictoright en een goed archief bijhouden. Zet op al je foto's je naam en datum.

Onder copyright van de Academie voor Edelsmeden valt het publiceren van teksten, beschrijvingen, afbeeldingen en video’s van werkstukken op internet of uitgaven op papier. Door je in te schrijven ga je akkoord met verder genoemde afspraken. Mobiele telefoons, smartphones, laptops en tablets dienen tijdens de lessen uit te zijn en in de tas (kast) of jas (kapstok) te blijven. Geluid- en beeldopnamen mogen in het atelier alleen met instemming van alle betrokkenen en docenten gemaakt worden.

Wat kan wel en wat kan niet?

De rechten op alle ontwerpen en uitvoeringen daarvan, in de ruimste zin van het woord, gemaakt in het atelier, uit het lesprogramma en onder begeleiding van een docent berusten bij de docenten. Daaronder vallen alle sieraden die in het atelier aanwezig zijn geweest. Het is niet toegestaan om foto's van (het maken van) werkstukken uit het lesprogramma te publiceren. Afgeleiden zijn alle sieraden die in het atelier aanwezig zijn geweest.

Op de inhoud van het lesprogramma berust copyright. Verspreiden, kopiëren en gebruik op een andere cursus of opleiding zijn niet toegestaan. De tekst (of delen hiervan) van het lesprogramma mogen niet op internet of op een andere manier gepubliceerd worden.

Afbeeldingen van ontwerpen van Ben en Tobias van Helden zijn beschermd door de stichting "Pictoright" en mogen niet zonder  schriftelijke toestemming worden gebruikt. Niets mag openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de docenten.
Lesprogramma
Alle lesboeken blijven eigendom van de academie en worden aan jou gegeven in bruikleen. Verkoop en gebruik in andere lessituaties is niet toegestaan. Als je het niet meer gebruikt wordt teruggave op prijs gesteld. Bij (voortijdige) beëindiging van de opleiding moet het weer ingeleverd worden. Lees nog even de disclaimer op de site. Bij het niet nakomen van deze afspraken, ook na de opleiding, kan er via de stichting Pictoright een naheffing volgen.

Wat mag wel:

Afbeeldingen van eindresultaten (dus niet de productiefase) van de volgende werkstukken mogen onder voorwaarden wel worden gepubliceerd :

architectuuropdracht
knikkeropdracht
chatonring
kamonopdracht
tordeersieraad
de "vierkanten"
"complementaire" sieraden

Afbeeldingen van (de productie van) het meesterstuk mogen de dag na de diplomauitreiking worden gepubliceerd onder dezelfde voorwaarden als boven beschreven. Voorwaarde is dat onderstaande tekst duidelijk leesbaar óp de foto of video is aangebracht, niet buiten het foto/beeldvlak.
 
Copyright Academie voor Edelsmeden
 
Andere werkstukken die niet op de Academie voor Edelsmeden zijn gemaakt, maar wel besproken zijn door de docenten en in het atelier, vallen ook onder dit copyright. Indien er toestemming voor publicatie wordt gegeven moet op de foto duidelijk leesbaar de tekst zijn:
 
m.m.v. de Academie voor Edelsmeden.
 

 
De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en is ingeschreven in het register van de CRKBO. Wij zijn aangesloten bij: de Federatie Goud en Zilver, BBK en de BOK. Copyright © 1996-2021. Alle rechten voorbehouden.