Huishoudelijk reglement Academie voor Edelsmeden Van Helden versie16 2018

Inschrijven voor de opleidingen betekent dat je akkoord gaat met de inhoud van dit huishoudelijk reglement, de algemene voorwaarden en de afspraken over het copyright.

 

Atelier is vijftien minuten voor aanvang open. Vijf minuten voor het einde van de les wordt er opgeruimd. Je bent voor eigen risico aanwezig. Machines gebruiken na gebruik van sommige medicijnen en/of alcohol  en handschoenen of andere vingerbedekkingen zijn niet toegestaan. Het dragen van losse of vlambare kleding wordt afgeraden. Zorg dat de huid bedekt is. Draag stevige, dichte schoenen en lang haar in een staart.

 

Lesgeld voor een cursusjaar van 30 lessen kan in twee delen voldaan worden voldaan. 1e deel voor 1 augustus. 2e deel voor februari daarop volgend. Delen van het lesgeld en gemiste lessen worden niet terugbetaald of verrekend. Gemiste lessen, lesuren of delen hiervan, kunnen niet worden ingehaald, zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden meegenomen naar een ander seizoen of activiteit. Bij afwezigheid zonder kennisgeving op de eerste les worden administratiekosten + de lessen die liggen voor het ontvangen van de afzegging in rekening gebracht.

 

De opleidingsperiode loopt van september tot en met juni. In februari kan, na wederzijds instemmen, gestopt worden. Bij tussentijdse ontbinding van deze overeenkomst wordt het al betaalde lesgeld niet geretourneerd. Na ontvangst van de betaling van het lesgeld heb je veertien dagen bedenktijd.

 

Er is altijd een docent tijdens de lestijden aanwezig. Indien dit niet mogelijk is zal voor vervanging worden gezorgd. Als dit niet lukt komt er een vervangende lesdag. Lessen kunnen uitvallen door externe oorzaken. Er wordt dan een vervangende dag georganiseerd. Weersomstandigheden kunnen zo’n externe oorzaak zijn. Bij code rood wordt er een vervangende les georganiseerd. Als het niet lukt om een vervangende lesdag te organiseren zal het lesgeld van de gemiste lessen worden geretourneerd voor het einde van het seizoen.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor: goederen die verdwijnen en/of beschadigen, meegenomen materialen, gereedschappen, kleding, sieraden en aangenomen reparaties. Schade aan goederen en materialen, eigendom van het atelier of andere deelnemers, ontstaan door nalatigheid van de deelnemer is voor rekening van die deelnemer.

 

Boeken lezen alleen aan de tafel in de lunchruimte maar niet tijdens de lunch.  Gereedschap, materiaal en boeken worden niet uitgeleend.

 

Het uitvoeren van opdrachten, het verwerken van materiaal en gebruik van gereedschap doen we alleen op de werkplekken in het atelier. 

 

Metaalafval wordt in de daarvoor bestemde bakken en / of laden opgevangen. U bent verantwoordelijk voor uw eigen restafval. Gebruik de lavuurbak.

 

Omdat we een onderwijserkenning hebben is deelname uitsluitend mogelijk als er een leerovereenkomst tussen docent en deelnemer is gesloten. We werken met Leveringvoorwaarden.

 

Beeld en geluidsdragers, mobiele telefoons, Laptops en Tablets mogen niet in het atelierdeel aanwezig zijn. Geluids- en beeldopnamen mogen alleen met instemming van alle betrokkenen gemaakt worden.

 

Je krijgt het lesprogramma in bruikleen. Zonder toestemming van een van de docenten mag het niet gebruikt worden op een andere cursus of opleiding. Deelnemers verklaren akkoord te gaan door tenminste twee jaar na het beëindigen van de opleiding geen georganiseerde cursussen te geven die een relatie hebben met het edelsmeden.

 

Alle rechten op ontwerpen en sieraden die gemaakt zijn onder begeleiding van een docent in het atelier liggen bij de docenten en mogen niet verkocht worden.

 

Op het lesprogramma rust copyright. Verspreiden, kopiëren, of gebruik op een andere opleiding is niet toegestaan. Pictoright bescherm het werk van de docenten. Het is niet toegestaan foto’s van werkstukken, werk gemaakt onder begeleiding van een docent en teksten uit het lesprogramma te publiceren in drukwerk of internet.

 

Deelnemer(ster) en docenten zullen zich onthouden van discriminerende, grove of gelijkluidende woorden en gedrag. Voor klachten gebruiken we de klachtenprocedure. Elk seizoen kunt u een evaluatieformulier invullen


De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en is ingeschreven in het register van de CRKBO. Wij zijn aangesloten bij: de Federatie Goud en Zilver, BBK en de BOK. Copyright © 1996-2018. Alle rechten voorbehouden.