Lesgeld 
Lesdagen
Lesgeld
Introductieles
Leerlingen
Meesterstukken
Voor de basisopleiding zijn er 30 lessen per jaar van september tot juli. Je kunt in één of twee keer betalen. Eerste deel voor september en het tweede deel voor februari. Er zijn geen bijkomende kosten behalve aanschaf van (edel)metalen en edelstenen.

Bij de beroeps opleiding zijn er kosten voor gereedschap en materiaal. Wij leveren geen gereedschapspakketten omdat we niet de indruk willen wekken daar winst uit te halen of partijdig te zijn. Het behoort tot het leerproces dat elke leerling dat zelf doet. In het lesprogramma is een advies gereedschapslijst aanwezig.

Voor de afspraken over lesgeld kunt je het huishoudelijk reglement raadplegen.

Wij zijn een particuliere opleiding. Daardoor zijn wij ongebonden en werken zonder dubbele bodem of belangenverstrengeling. Eerlijk, duidelijk en oprecht. Kwaliteit is ons uitgangspunt.

Alle cursussen zijn inclusief gebruik atelier en gereedschap, lesprogramma en koffie / thee zonder bijkomende kosten. Materiaal voor het lesprogramma is ook inbegrepen, uitgezonderd edelmetaal en edelstenen.
Introductieles: € 89,- per persoon
Deze les is op een zaterdag en begint om 10.30u. Meestal zijn we voor 17.00u klaar. Je krijg een heerlijke lunch aangeboden. Deze dag is inclusief 10 gram zilver en de lunch.

Workshop: € 299,- voor vier dagen.
De workshop van vier dagen wordt in de zomermaanden gehouden en is van dinsdag tot en met vrijdag, van 11.00u tot 16.00u.

Basisopleiding: € 998,-.
Lessen zijn op dinsdagmorgen, middag en avond. Je kunt soms  instappen voor de resterende lessen. Je kunt in twee keer € 499,- betalen.

Beroepsopleiding € 2997,- per jaar.
De lesdagen zijn op woensdag, donderdag of vrijdag. Je komt één dag per week. Materiaal voor het lesprogramma is inbegrepen, exclusief zilver en edelstenen. Je betaalt twee keer € 1499.-.

overzicht 2018:

Dinsdag, basis 10.00-12.30 € 998,-
Dinsdag, basis13:30-16:00€ 998,-
Dinsdag, basis19:30-22:00€ 998,-
Woensdag, beroeps 10:00-16.00 € 2997,-
Donderdag, beroeps 10.00-16.00 € 2997,-
Vrijdag, beroeps  10.00-16.00 € 2997,-

Helaas ontkomen we niet een aan kleine verhoging van het lesgeld in 2018. De zomerworkshop is wat goedkoper geworden. De Academie voor Edelsmeden van Helden is erkend is door de CRKBO en je betaalt daardoor geen BTW
 

De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en heeft een onderwijserkenning van de CRKBO en CPIO. Wij zijn aangesloten bij: VGZ, BBK en de BOK. Copyright © 1996-2017. Alle rechten voorbehouden.