Collectienummer: 035219 Gebruikt: leger UN missie
Typenaam: WZ67 kopie Kleur: blauw
Land herkomst Polen Materiaal: kunststof en leren liner
Land gebruikt: Polen Inscripties: label producent
Periode gebruikt: 1984> Bijzonderheden: informatie gewenst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1953-1973 namen Poolse militairen en burgerpersoneel deel aan het werk van de Neutral Nations Supervisory Commission in Korea , de International Commission for Supervision and Control in Indochina en de International Group of Observers in Nigeria .

In de eerste dertig jaar (1953-1988) van betrokkenheid in het buitenland namen Polen samen deel aan 7 internationale initiatieven: 4 staakt-het-vuren-commissies en 3 vredeshandhavingsoperaties, waaraan bijna 17.000 mensen deelnamen. De historische veranderingen van 1989 hadden een significant effect op de militaire betrokkenheid van Polen in het buitenland. In 1989-2009 verviervoudigde het aantal personeelsleden dat aan missies deelnam: 67.000 soldaten en militairen dienden bij 64 operaties: 30 VN-vredesmissies, 13 alliantiemissies, 9 OVSE-observatiemissies, 6 EU-missies en 6 internationale coalitiemissies.

Tot 1995 nam Polen alleen deel aan VN-operaties en voerden Poolse militairen voornamelijk logistieke taken uit. Deze veranderingen werden geïnitieerd door de deelname van de Poolse militairen aan operatie DesertStorm in de Perzische Golf in 1990-1991 (de eerste operatie waarbij de Poolse strijdkrachten betrokken waren). In 1992 stuurde Polen voor het eerst een bataljon om deel te nemen aan een VN-vredesmissie in voormalig Joegoslavië (operatie UNPROFOR). Begin 1996 stuurde Polen een militairen naar Bosnië en Herzegovina, later omgevormd tot Stabilization Force (SFOR). Een voorbeeld hiervan was het het deelnemen in 2002 aan de antiterrorisme-operatie Enduring Freedom, in Afghanistan. In 2004 stuurden ze een onderdeel naar de geallieerde operatie die werd uitgevoerd door ISAF-troepen.

Een andere uitdaging voor de Poolse strijdkrachten was de operatie Iraqi Freedom in 2003, waarbij geallieerde landen militaire operaties uitvoerden in Irak. In september 2003 nam Polen deel aan een multi-task stabilisatiemissie in het land. In 2003 begonnen de Poolse strijdkrachten deel te nemen aan operaties onder leiding van de Europese Unie. De eerste missie onder de EU-vlag waaraan de Polen deelnamen, was operatie Concordia in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Op dit moment (2020) neemt Polen deel aan 14 internationale operaties die worden uitgevoerd onder auspiciën van de VN, de NAVO en de EU.
 
 
 
Copyright Ben van Helden on all pages © Alle rechten voorbehouden.