Als jongetje kocht ik helmen op de rommelmarkt. Die had ik lang bewaard maar uiteindelijk verkocht. In 2018 begon ik opnieuw helmen te verzamelen en dat werden er steeds meer. Accent ligt op de periode 1914-2000. Uiteindelijk heb ik alles weer verkocht.  Meer dan 350 helmen nemen veel ruimte in beslag. Deze site blijft nog wel een tijdje bestaan maar wordt niet verder bewerkt. Hieronder staan de helmen uit landen met informatie daarover. Als je op een foto tikt krijg je meer info.  
this site will not be updated because the collection is sold.
Argentinië België
Bulgarije Canada
China D D R Denemarken
Duitsland Engeland Finland
Frankrijk Griekenland Hongarije
Israël Italië
Japan Joegoslavië Nederland
 Noorwegen  Oostenrijk  
 Polen  Portugal Roemenië 
 Rusland  Spanje Slovenië 
 Tjechië  Verenigde Staten Vietnam 
 South-Africa  Zweden Zwitserland 
 
Alle foto's op deze website zijn eigendom van Ben van Helden en mogen niet zonder toestemming worden gereproduceerd of gebruikt door anderen. Wij zijn aangesloten bij PICTORIGHT. Legerhelmen.nl wordt gecontroleerd en beheerd door Ben van Helden in Nederland. Alle inhoud aangeboden door derden die niet gelieerd zijn aan of anderszins verbonden is met legerhelmen.nl wordt te goeder trouw gepubliceerd. Legerhelmen.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en inhoud. Bezoekers van Legerhelmen.nl aanvaarden de verantwoordelijkheid en risico voor het gebruik van de site. Door Legerhelmen.nl te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden en dat ze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en gepost. Gebruik deze site niet als u niet aan deze voorwaarden gebonden wilt zijn. Legerhelmen.nl biedt ook links naar externe pagina's. We kunnen geen enkele toezegging doen dat uw toegang of de informatie over producten of diensten van bevredigende kwaliteit zal zijn en alle garanties worden afgewezen door www.legerhelmen.nl.
 
All photos on this website are owned by Ben van Helden and may not be reproduced or used by others without permission. We are member of PICTORIGHT.  Legerhelmen.nl is controlled and managed by Ben van Helden in the Netherlands. All content offered by third parties that are not affiliated with or otherwise affiliated with armyhelmen.nl is published in good faith. Legerhelmen.nl accepts no responsibility for the accuracy and content. Visitors to Legerhelmen.nl accept responsibility and risk for the use of the site. By visiting or using Legerhelmen.nl, you agree to be legally bound by these terms and conditions and that they may be changed and posted from time to time. Do not use this site if you do not want to be bound by these terms. Legerhelmen.nl also offers links to external pages. We cannot make any commitment that your access or information about products or services will be of satisfactory quality and all warranties are rejected by www.legerhelmen.nl.
 
Copyright Ben van Helden on all pages © 2018-2023. Alle rechten voorbehouden.